Οικόπεδο προς αγορά σε Barcelona, Spain

480.000 EUR

Barcelona

Οικόπεδο • 148 m² • Αναφ: I-00UO59-W-02M5ZT

Επιφάνειες

Διαβίωση148 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα