Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

43.167 EUR

Βιέννη

Γραφείο • 24 δωμάτιο/α • 2290 m² • Αναφ: 1038

Χώροι

Δωμάτια24

Επιφάνειες

Διαβίωση2290 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα