Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

6.828 EUR

Βιέννη

Γραφείο • 397 m² • Αναφ: 101/15538

Επιφάνειες

Διαβίωση397 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα