Οικόπεδο προς αγορά σε Tuineje, Ισπανία

503.047 EUR

Tuineje

Γεωργική εκμετάλλευση • 60.3 m² • Αναφ: SU28532

Επιφάνειες

Διαβίωση60.3 m²

Tuineje

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα