Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Pere de Ribes, Spain

155.440 EUR

Sant Pere de Ribes

Οικόπεδο • 3908 m² • Αναφ: 8277

Επιφάνειες

Διαβίωση3908 m²

Sant Pere de Ribes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα