Οικόπεδο προς αγορά σε La Fatarella, Ισπανία

19.000 EUR

La Fatarella

Οικόπεδο • 24500 m² • Αναφ: 7987

Επιφάνειες

Διαβίωση24500 m²

La Fatarella

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα