Κτίριο προς αγορά σε Rocafort, Ισπανία

515.000 EUR

Rocafort

Εμπορικό κτίριο • 824 m² • Αναφ: TER_8005

Επιφάνειες

Διαβίωση824 m²

Rocafort

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα