Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Wiener Neudorf, Αυστρία

2.439 EUR

Wiener Neudorf

Γραφείο • 4 δωμάτιο/α • 244 m² • Αναφ: 147/27205

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση244 m²

Wiener Neudorf

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα