Κτίριο προς αγορά σε Morro Jable, Spain

122.100 EUR

Morro Jable

Εμπορικό κτίριο • 55 m² • Αναφ: FV3102

Επιφάνειες

Διαβίωση55 m²

Morro Jable

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα