Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

1.567 EUR

Βιέννη, Liesing

Γραφείο • 139 m² • Αναφ: 11967

Επιφάνειες

Διαβίωση139 m²

Liesing

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα