Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

190.000 EUR

Βιέννη, Neubau

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • Αναφ: 1561

Χώροι

Δωμάτια1

Neubau

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα