Οικόπεδο προς αγορά σε São Julião, Portugal

78.000 EUR

São Julião

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00142

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο4316 m²

São Julião

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα