Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

805 EUR

Βιέννη, Währing

Γραφείο • 2 δωμάτιο/α • 57 m² • Αναφ: 1047

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση57 m²

Währing

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα