Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

16 EUR

Βιέννη

Γραφείο • 600 m² • Αναφ: 343/03536

Επιφάνειες

Διαβίωση600 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα