Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

200.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • Αναφ: CBR29522

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο780 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα