Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

160.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • Αναφ: CBR29523

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο675 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα