Οικόπεδο προς αγορά σε Gandia, Ισπανία

515.000 EUR

Gandia

Οικοδομήσιμη γη • Αναφ: 0000444/6563

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο737 m²

Gandia

Gandia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα