Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

1.400.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 2883 m² • Αναφ: CBR29498

Επιφάνειες

Διαβίωση2883 m²
Αγροτεμάχιο2883 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα