Οικόπεδο προς αγορά σε Santa Maria de Solius, Spain

145.000 EUR

Santa Maria de Solius

Οικόπεδο • 600 m² • Αναφ: 1598

Επιφάνειες

Διαβίωση600 m²

Santa Maria de Solius

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα