Οικόπεδο προς αγορά σε Santa Cristina d'Aro, Ισπανία

148.000 EUR

Santa Cristina d'Aro

Οικόπεδο • 603 m² • Αναφ: 1582

Επιφάνειες

Διαβίωση603 m²

Santa Cristina d'Aro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα