Οικόπεδο προς αγορά σε São João das Lampas, Portugal

75.000 EUR

São João das Lampas

Οικόπεδο • Αναφ: C0290-00307

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1066 m²

São João das Lampas

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα