Κτίριο προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

103.000 EUR

Σαμπαντέλ

Εμπορικό κτίριο • 107 m² • Αναφ: LOC_7929

Επιφάνειες

Διαβίωση107 m²

Σαμπαντέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα