Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

200.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • 800 m² • Αναφ: FP700053

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²
Αγροτεμάχιο800 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα