Οικόπεδο προς αγορά σε Nàquera, Ισπανία

85.000 EUR

Nàquera

Οικόπεδο • Αναφ: PF700052

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2071 m²

Nàquera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα