Οικόπεδο προς αγορά σε Albinyana, Ισπανία

33.000 EUR

Albinyana

Οικόπεδο • 297 m² • Αναφ: 8098

Επιφάνειες

Διαβίωση297 m²

Albinyana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα