Κτίριο προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

447.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 196 m² • Αναφ: PA17

Επιφάνειες

Διαβίωση196 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα