Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Ισπανία

60.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • 870 m² • Αναφ: BisbalRRribangel

Επιφάνειες

Διαβίωση870 m²

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα