Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

2.800 EUR

Barcelona

Γραφείο • 170 m² • Αναφ: AOB2106007-1

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα