Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Torredembarra, Spain

350 EUR

Torredembarra

Αποθήκη • 91 m² • Αναφ: TorreRReragermanbaj

Επιφάνειες

Διαβίωση91 m²

Torredembarra

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2011
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα