Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Segur de Calafell, Spain

1.700 EUR

Segur de Calafell

Αποθήκη • 205 m² • Αναφ: SegurPRcatmanlocal

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση205 m²

Segur de Calafell

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2001
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα