Κτίριο προς αγορά σε El Prat de Llobregat, Ισπανία

90.000 EUR

El Prat de Llobregat

Εμπορικό κτίριο • 89 m² • Αναφ: PB_ACLAVE

Επιφάνειες

Διαβίωση89 m²

El Prat de Llobregat

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα