Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Valencia, Spain

20.000 EUR

Valencia

Θέση στάθμευσης • 22 m² • Αναφ: 1199

Επιφάνειες

Διαβίωση22 m²

Valencia

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής2003
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα