Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

380.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • 1300 m² • Αναφ: I-00SZG1-W-02HCFB

Επιφάνειες

Διαβίωση1300 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα