Οικόπεδο προς αγορά σε Pals, Ισπανία

125.000 EUR

Pals

Οικοδομήσιμη γη • 1394 m² • Αναφ: PALS

Επιφάνειες

Διαβίωση1394 m²

Pals

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα