Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

490.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • Αναφ: CBR29218

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο990 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα