Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Μπενιντόρμ, Ισπανία

21.000 EUR

Μπενιντόρμ

Θέση στάθμευσης • 13 m² • Αναφ: 52716917

Επιφάνειες

Διαβίωση13 m²

Μπενιντόρμ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα