Κτίριο προς αγορά σε El Tablero, Spain

110.000 EUR

El Tablero

Εμπορικό κτίριο • 130 m² • Αναφ: REF.V302

Επιφάνειες

Διαβίωση130 m²

El Tablero

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα