Πραγματικά εξαιρετική ιδιοκτησία στην Ακτή του Άγριου Ατλαντικού της Ιρλανδίας, Strandhill, Sligo, Ιρλανδία

1.500.000 EUR

Sligo

Ιδιοκτησία • 4046 m² • Αναφ: UMCB-T2658

Επιφάνειες

Διαβίωση4046 m²

Sligo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα