Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

20 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: 88motos

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα