Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Sabadell, Spain

129.000 EUR

Sabadell

Αποθήκη • 325 m² • Αναφ: MAG_7744

Επιφάνειες

Διαβίωση325 m²

Sabadell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα