Οικόπεδο προς αγορά σε Sils, Spain

65.000 EUR

Sils

Οικόπεδο • 780 m² • Αναφ: 5241

Επιφάνειες

Διαβίωση780 m²

Sils

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα