Οικόπεδο προς αγορά σε Amora, Portugal

2.000.000 EUR

Amora

Οικόπεδο • Αναφ: C0290-00303

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο22000 m²

Amora

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα