Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Argivai, Πορτογαλία

16.800 EUR

Argivai, Porto

Γκαράζ • 18 m² • Αναφ: 16238037

Επιφάνειες

Διαβίωση18 m²

Porto

Argivai

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα