Κτίριο προς αγορά σε Piemonte, Ιταλία

3.500.000 EUR

Piemonte

Εμπορικό κτίριο • 790 m² • Αναφ: 1769

Επιφάνειες

Διαβίωση790 m²
Αγροτεμάχιο30650 m²

Piemonte

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα