Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Valencia, Spain

45.000 EUR

Valencia

Θέση στάθμευσης • 9.9 m² • Αναφ: PLA_7342

Επιφάνειες

Διαβίωση9.9 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα