Κτίριο προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

168.000 EUR

Σαμπαντέλ

Εμπορικό κτίριο • 240 m² • Αναφ: LOC_7385

Επιφάνειες

Διαβίωση240 m²

Σαμπαντέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα