Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Guarda, Portugal

450.000 EUR

Guarda, Guarda, Guarda, Portugal

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 182 m² • Αναφ: 77/2021

Επιφάνειες

Διαβίωση182 m²

Guarda, Guarda, Portugal

Guarda

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα