Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

10.500 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: 7896

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα