Οικόπεδο προς αγορά σε Manises, Ισπανία

6.250.000 EUR

Manises

Οικοδομήσιμη γη • 3351 m² • Αναφ: 58170

Επιφάνειες

Διαβίωση3351 m²

Manises

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα