Οικόπεδο προς αγορά σε Coura, Portugal

29.900 EUR

Coura

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00137

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2840 m²

Coura

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα